Produkty


Rozvaděčové měřicí přístroje

Rozvaděčové měřicí přístroje

Nabízíme široký sortiment rozvaděčových přístrojů, jak elektromagnetických tak i magnetoelektrických v různých rozměrech /kvadratické, profilové/ které dodáváme zejména pro elektrárny pro měření stejnosměrného nebo střídavého produ a napětí.

Panelové měřicí přístroje

Panelové měřicí přístroje

Nabízíme široký sortiment panelových přístrojů, jak elektromagnetických tak i magnetoelektrických v různých rozměrech dle přání zákazníka pro měření stejnosměrného nebo střídavého produ a napětí.

Bezpečnostní hlásiče výskytu plynů

Bezpečnostní hlásiče výskytu plynů

Bezpečnostní hlásiče výskytů plynů jsou zařízení sloužící k včasnému zjištění úniku plynů, nebezpečných a jedovatých plynů. Instalací těchto hlásičů zvýšíte ochranu svého zdraví a majetku.

Bočníky

Bočníky

Bočníky jsou vyráběny v třídě přesnosti 0,5 (dle DIN 43 703) pro jmenovité proudy od 1 do 15 000 A a úbytek napětí 60 nebo 150 mV; na vyžádání je možno dodat bočník pro jiný jmenovitý proud nebo jiný úbytek napětí. Podle velikostí jmenovitých proudů jsou k dispozici bočníky tří konstrukčních provedení (A, B a C).

Naše přístroje