Bočníky


Použití

Bočníky se používají pro měření stejnosměrných proudů. Průchodem proudu bočníkem vzniká úbytek napětí, který je úměrný velikosti protékajícího proudu. Úbytek napětí může být měřen např. magnetoelektrickým měřicím přístrojem nebo může být připojen k měřicímu převodníku.

Bočníky jsou vyráběny ve třídě 0,5 (podle DIN 43 703) pro jmenovité proudy od 1 do 15 000 A a úbytek napětí 60 nebo 150 mV; na vyžádání je možno dodat bočník pro jiný jmenovitý proud nebo jiný úbytek napětí. Podle velikostí jmenovitých proudů jsou k dispozici bočníky tří konstrukčních provedení (A, B a C).

Popis funkce

Protékajícím proudem vzniká na bočníku úbytek napětí, který se měří paralelně připojeným magnetoelektrickým měřicím přístrojem. Bočníky jsou cejchovány tak, že při daném jmenovitém proudu vzniká definovaný úbytek napětí 60mV, 150mV případně jiný zákaznický definovaný.

Mechanické údaje

Konstrukční provedení A s izolačním soklem pro montáž na nosnou lištu 35 mm nebo plochu (do 25 A/ 60, 150mV případně jiný zákaznický definovaný).
bez izolačního soklu (30 …150 A, 200 A) na objednávku lze sokl dodat
Konstrukční provedení B přívodní profil L
Konstrukční provedení C přívodní profil T
Materiál  
odpor manganin
přívodní část:  
provedení A mosaz
provedení B mosaz/měď
provedení C měď
izolační sokl samozhášivý černý lexan dle UL94V-0
Připojovací šrouby  
Proud viz rozměrové náčrtky
Napětí M5 x 8
Upevnění šroubem (max. M8)
provedení A s izolačním soklem pro montáž na plochu nebo upevňovací západkou pro montáž na nosné lišty podle DIN EN 60 715
Stupeň krytí IP 00
Rozměry viz rozměrové náčrtky
Váha viz tabulka

Přesnost při jmenovitých podmínkách

Třída přesnosti 0,5 %
Jmenovité podmínky
Teplota okolí 23 °C ± 1 K
Mezní hodnoty ovlivňujících veličin  
Klimatické vlastnosti klimatická tř. 3, podle VDE/VDI 3540
Rozsah pracovních teplot -10 ... + 55 °C
Rozsah skladovacích teplot -25 ... + 65 °C
Relativní vlhkost ≤75 % roč. průměr, bez orosení

Příslušenství

Kryt bočníku pro bočníky s izolačním soklem provedení A
Izolační sokl pro bočníky od 30A – provedení A
Izolační podložky (pár) pro bočníky od 30A – provedení A
Pro všechny bočníky – provedení B